Televizyon’da Reklam Süreleri

TV reklamlarında yayınlanan reklamların süreleri RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından belirlenmiştir. Reklam yayınları program arasına veya program içine yerleştirilebilir. Program içine yerleştirilen reklamlar programın bütünlüğünü bozmayacak, değeri ve hak sahiplerinin haklarını zedelemeyecek şekilde yapılmalıdır.

Devre araları olan spor müsabakaları, bağımsız bölümlerden oluşan programlar gibi programlarda reklamlar bölüm ya da devre aralarına yerleştirilir. Bir saat başına %20’yi (12 dakika) aşmayacak şekilde reklam yayını yapılabilir. Bu %20’lik orana yayıncının kendi program tanıtımları ve ürün yerleştirme süreleri dâhil edilmez. Program tanıtımları saat başına %5’i (3 dakika) aşamaz. Bant reklamlar her girişte en fazla 10 saniye sürebilir ve süreleri de bu 3 dakikaya dâhildir.

Reklam sürelerine reklam başlangıç ve bitişlerinde kullanılan jingle ve reklam kapakları, RTÜK tarafından onaylı, tavsiye edilen kamu hizmeti duyuruları dahil edilmemektedir.

Eğer filmler, haber bültenleri ve çocuk programlarının planlanmış yayın süreleri 30 dakikadan fazlaysa reklam girilmez. Fakat daha sonraki her 30 dakika için en fazla bir defa olmak üzere istenilen zamanda reklam kuşağı yerleştirilebilir.