Reklam Bütçesi Nasıl Belirlenir?

Marka ya da ürününüz hakkında reklam vermek istiyorsanız ilk hedefiniz kar etmek olmalıdır. Bu nedenle reklam bütçesi oldukça önemlidir. Olabildiğince düşük reklam gideri ile maksimum kitleye ulaşmak için yaptığınız çalışmalar karınızı arttıracaktır. Reklam bazında bakıldığında en geniş kitleye TV reklamları sayesinde ulaşabilirsiniz. Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da televizyon hala daha en etkili reklam mecrası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle doğru hedef kitle ve program seçimiyle beraber verilen TV reklamı boşa harcanmış para değil kara giden en emin yoldur.

Maliyetleri ne belirler?

Reklam bütçesi hazırlanırken reklamın taşıdığı özellikleri bilmek gereklidir. Hedef kitlenin kolaylıkla anlayabileceği bir şekilde tasarlanması gereken reklam, izleyicilerin satın alımı faaliyetini tetiklemelidir. Yapılan reklamın anında reaksiyon gösterip göstermeyecek oluşu iyi hesaplanmalı ve reklam bütçesi de bunun doğrultusunda çıkartılmalıdır.

Reklam pazar şartlarına uygun yapılmalıdır. Bu da planlamayı ve bütçeyi doğrudan etkiler. Çünkü rakiplerin yaptığı reklam filmlerinden daha sönük kalan bir reklam filmi istenilen etkiye ulaşmayacaktır. Aynı şekilde o sektördeki reklamların yaratıcı bir çizgide dışına çıkmak işe yarasa da abartıya kaçmak gereksiz olacaktır. Marka, reklam verirken çalıştığı ajans ile birlikte kendine rakip olan firmaları takip edebilir. Özenmediği sürece esinlenebilir.

Markalar çevresel faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü diğer firma faaliyetleri gibi çevresel faktörler de reklam bütçesini doğrudan etkiler niteliktedir.

TV reklamları pahalı bir reklam çeşididir. Marka ve ajansın yoğun çalışma sürecini başlatarak özenli ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanır. Marka için TV reklamının avantajı özellikle reklam verildikten sonra ürün satışlarında görülen artış ile fark edilir.

TV Reklamlarında Maliyeti Arttıran Sebepler

Markanın reklam için ajans ve yapım şirketi konusunda iyi bir tercih yapamaması ve ilgili kişilerin yetersiz/bilgisiz olması,

Reklam veren ve ajans arasında fikir ayrılıkları,

Rakiplerin tekliflerinin değerlendirilmemesi, maliyet araştırmasının yapılmaması,

Reklam çekimlerinde gereksiz ve fazla ekipman kullanılması,

Reklam çekim günlerinin fazlalığı,

Ekip masraflarının çok oluşu,

Yanlış reklam tekniği seçimi

Gereksiz kamera hareketleri, özel efektler, dekorlar, mekânlar, oyuncular gibi konular TV reklam maliyetlerinin artmasına sebep olur. Bu nedenle TV reklamı vermeden önce yukarıda yazılı olan hususlara dikkat etmek gereklidir.

                Reklam Bütçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Firmalar bütçe hazırlarken farklı yöntemler kullanırlar. Firmanın Pazar payı, hedefi, rakip reklamları, öz kaynakları ya da ayırabileceği satış yüzdesi ve pazarın değişme ihtimali göz önüne alınarak reklam bütçesi hazırlanmalıdır. Bunun için de Pazar analizinin iyi yapılması gerekmektedir.

TV reklam bütçesi oluştururken dikkatli ve özenli bir çalışma yapmanız gerekmektedir. Bu nedenle işinde uzman bir ajans ile çalışmanız yararınıza olacaktır. Televizyon reklamı vermeden önce aklınıza takılanları sormak ve anlaşmalı olduğumuz programları öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.